2016. gads

  • Jaunais gads- bērnu prieks!
  • 18. Novembris- Latvijas valsts svētki
  • 18. Novembra svētki- bērnu darbos
 
  • Mums- 50 gadi!
d
  • Lieldienas
   
 
  
  
  • Bērnu darbi
      
      
 
     
  • Lido, lido, putniņ!

            

  

  • Bērnu tikumisko jūtu un priekšstatu veidošana

    

  •  Krievu dzejniecei Agnijai Barto- 110 gadi