Makulatūras vākšanas konkursa"Tīrai Latvijai!" rezultāti

Cienījāmie darbinieki, audzēkņi, audzēkņu vecāki!

Zaļā josta izsaka sirsnīgu pateicību par mūsu izglītības iestādes lomu un līdzdalību vides kvalitātes saglabāšanas nodrošināšanā un dabas resursu taupīšanā, par videi draudzīgas rīcības veicināšanu audzēkņos, tādējādi arī viņu vecākos un apkārtējos sabiedrības locekļos.Kopīgiem spēkiem esam savākuši 350 kg. makulatūras .Mūsu nelielajai pirmsskolas iestadei tas nav maz!

Visaktivākajiem makulatūras “vācējiem”: Damiram Oborūnam un viņa vecākiem, Aleksejam Višatko un viņa vecākiem, Vladislavam un Arīnai Juzefovičiem un viņu vecakiem, Emili Petrovai un viņas vecākiem iestādes administrācija izsniedza Pateicības rakstus.

Mīlēsim savu dzimteni, saudzēsim tās dabu!