Pieredzes apmaiņas pasākums "Bērnu komunikatīvo spēju attīstīšana teatralizācijas darbībā"

 20.04.2017. Daugavpils pilsētas 22. pirmsskolas izglītības iestāde organizēja pilsētas mēroga pieredzes apmaiņas pasākumu pirmsskolas izglītības skolotājiem “Bērnu komunikatīvo spēju attīstīšana teatralizācijas darbībā.”

 Pasākumu atklāja mūsu audzēkņa- pilsētas muzikālā konkursa “Daugavpils cālis” laureāta Vladislava Juzefoviča un II jaunākās- vidējās grupas audzēkņu priekšnesumi pirmsskolas mūzikas skolotājas Tatjanas Semjonovas pavadījumā.  Turpināja pasākumu vadītājas vietniece Renāte Jakovļeva, kura iepazīstināja pedagogus ar tēmas aktualitāti, atzīmējot, ka mūsdienu  sabiedrībā bērna emocionālajai un komunikatīvajai sfērai ne vienmēr  pievērš pietiekami lielu uzmanību, salīdzinot ar viņa intelektuālo attīstību.Pirmsskolas vecums ir lietderīgākais periods bērna attīstīšanai teatralizācijas darbībā, kas veicina bērna radoša potenciāla un individuālo spēju attīstīšanu. Turpinājumā vadītājas vietniece pievērsa pedagogu uzmanību sekojošiem jautājumiem: komunikācijas jēdziens un veidi, komunikatīvo spēju attīstīšanas metodes un paņēmieni. Iestādes viesiem vecākās –sagatavošanas grupas audzēkņi un pedagogi piedāvāja  teatrālo izrādi „Kā kļūt lielam”, kur praktiskā veidā bija pierādīts, cik veiksmīgi var attīstīt bērniem komunikatīvās prasmes ilgtspējīgi. Pirmsskolas skolotājas Danuta Žurova un Svetlana Puškarjova dalījās ar  savu  pieredzi darbā ar savas grupas bērniem komunikatīvo spēju attīstīšanas jomā. Prezentācijas veidā grupas pedagogi iepazīstināja klātesošos ar bērnu komunikatīvo spēju attīstīšanas tradicionālajām un netradicionālajām metodēm un paņēmieniem.  Pasākuma laikā aktīvi bija iesaistīti arī mūsu viesi- pilsētas pirmsskolas pedagogi, piedaloties vadītājas vietnieces organizētajās atraktīvajās spēlēs, kas veicina komunikatīvo prasmju attīstīšanu. Nobeigumā  iestādes vadītāja Oksana Groza prezentēja mūsu  iestādes pedagogu izstrādāto metodisko līdzekli „Teatralizētās spēles un   vingrinājumi pirmsskolas vecuma bērniem komunikatīvo prasmju attīstīšanai”.