Mūsu panākumi

••• 11.04.2018. mūsu audzēknis Vladislavs Juzefovičs kopā ar iestādes mūzikas skolotāju Tatjanu Semjonovu piedalījās 19. mazo izpildītāju konkursā "Pīks un Pīka" un saņēma I pakāpes diplomu par izcilu sniegumu. Apsveicam!

••• 03.04.2017. mūsu audzēknis Aleksejs Višatko ieguva II vietu lasītāju konkursā , kas veltīts Korņeja Čukovska 135. gadadienai.

diploms

••• 12.03.2017. Pateicība 22. p. i. i. audzēknim Vladislavam Juzefovičam par skanīgu dziedāšanu vokālajā konkursā "Daugavpils cālis- 2017"

pateicība

••• 12.03.2017. Pateicība 22. p. i. i. mūzikas skolotājai Tatjanai Semjonovai par maza dziedātaja sagatavošanu bernu vokālajam konkursam "Daugavpils cālis- 2017"

••• 28.04.2016. mūsu audzēkne Una Ungure saņēma III pakāpes diplomu par piedalīšanos 17. mazo mūzikas izpildītāju festivālā "Pīks un Pīka". 

diploms

••• 28.04.2016. Pateicības raksts 22. p. i. i. mūzikas skolotājai Oksanai Klimanskai par audzēkņu sagatavošanu 17. mazo mūzikas izpildītāju festivālam "Pīks un Pīka"

pateicība

••• 02.04.2016. mūsu audzēkne Polina Sebeļeva ieguva III vietu lasītāju konkursā "Веселые стихи" veltītajā krievu dzejnieces A. Barto 110- gadadienai.

diploms

••• 02.04.2016. mūsu audzēknis Daniils Ivzāns ieguva II vietu lasītāju konkursā "Веселые стихи" veltītajā krievu dzejnieces A. Barto 110- gadadienai.

diploms


••• 02.11.2015. Patiecības raksts 22. pii vadītājas p.i. R. Jakovļevai par aktīvu dalību Lielajā rudens talkā 2015. Diploms


••• 29.10.2014. Patiecības raksts 22. pii vadītājai V. Ivanovai par aktīvu dalību Lielajā rudens talkā 2014. Diploms

 

••• 27.04.2014. mūsu audzēkne Jūlija Dragune kārtējo reizi piedalījās sporta deju sacensībās "Pavasara skaņas" un ieguva III vietu!
Diploms


••• 30.03.2014. Mūsu audzēknis Daniils Vjažausks piedalījās bērnu vokālajā konkursā „Daugavpils cālis” un saņēma pateicību par skanīgu dziedāšanu!


••• 16.03.2014 mūsu audzēkne Jūlija Dragune kārtējo reizi piedalījās sporta deju sacensībās Ilūkstē  „Dance Star” un ieguva II vietu!


••• Aprīlī mūsu audzēknes Valentīna Trofimova un Jūlija Dragune kopā ar iestādes mūzikas skolotāju Oksanu Klimansku piedalījās mazo izpildītāju konkursā - festivālā 'Piks un Pika' .Valentina Trofimova dabūja III vietu, Jūlija Dragune - II vietu.

Diploms #1  Diploms #2


••• 17.03.2013. mūsu iestādes audzēkne Jūlija Dragune kopā ar iestādes pirmsskolas mūzikas skolotāju Oksanu Klimansku piedalījās LKC organizētajā bērnu vokālajā konkursā ' Daugavpils cālis' .

Diploms


••• Mūsu iestādes audzēkņi regulāri piedalās mazo izpildītāju konkursā „Pīks un Pīka”, kā arī 2011. gadā piedalījās sporta deju festivāla „Deju vilnis 2011”.

Bērnu diplomi