Mūsu tradīcijas

Pirmsskolas izglītības iestādē tiek svinēti valsts svētki, latviešu gadskārtu svētki. Svinēšanā piedalās gan bērni, gan bērnu vecāki. Regulāri tiek novadītas projektu nedēļas (piemēram: „Bērns un drošība”,”Krāsu mūzika” un c. Iestāde regulāri piedalās VPIP rīkotajās tematiskajās bērnu darbu izstādēs. Lai sekmētu bērnu interesi par sportu, tiek rīkotas sporta izpriecas.

“Lieldienas” - foto

"Sporta izpriecas" - foto

Projeks „Bērns un drošība” - foto

Projekts „Krāsu mūzika” - foto