Pedagogi

Būsim pazīstami!

Daugavpils pilsētas 22. pirmsskolas izglītības iestādē strādā 10 pedagogi: 


Inessa Kozlovska - vadītājas vietniece.

Anna Borovska - pirmsskolas izglītības skolotāja. 

Svetlana Puškarjova - pirmsskolas izglītības skolotāja. 

Danuta Žurova - pirmsskolas izglītības skolotāja. 

Olga Sokolova - pirmsskolas izglītības skolotāja. 

Tatjana Barkovska - pirmsskolas izglītības skolotāja. 

Kira Semjonova - pirmsskolas izglītības skolotāja. 

Elvīra Lukša - pirmsskolas izglītības skolotāja. 

Tatjana Semjonova - pirmsskolas mūzikas skolotāja. 

Jeļena Juhņeviča- logopēde. 


Galvenie mūsu pedagogu darba principi ir: radošs darbs,  regulāra sadarbība ar bērnu vecākiem, mīlestība pret bērnu, individuāla pieeja bērnu apmācībā. Pedagogi regulāri apmeklē kvalifikācijas celšanas kursus, plaši izmanto savā darbā bilingvālo apmācību.