Vadītāja

Iestādes vadītāja: Oksana Groza

Tālrunis: 65447656

E-pasts: bernud22@inbox.lv

Izglītība: Augstākā pedagoģiskā 

Zinātniskais grāds: Maģistra grāds pedagoģijā

Pedagoģiskā darba stāžs: 20 gadi

Darba pieejas principi :

Pasaulē nav cienījamākas profesijas par skolotāja arodu. Tieši skolotājs ir tas, kas mazo un biklo audzēkni ievada jaunā dzīves posmā, kas paver durvis uz zināšanu pasauli, radot interesi, attīstot talantus, nostiprinot pašapziņu. Skolotājs – tas nav tikai darbs. 

 

Skolotāja veidotais pamats: vērtības, uz kurām būvēt un kurās balstīt savu nākotni.