AKTUALITĀTES

 • Teātra diena pirmsskolā

  30.martā pirmsskolā tika organizēta Teātra diena, kuru apmeklēja visu grupu bērni un viss iestādes kolektīvs.

  Mazie, bet talantīgie aktieri no 1.grupas ar lielu aizrautību radoši izspēlēja pasaku “Vecīša cimdiņš.” Bērniem taisīt kostīmus un gatavoties izrādei palīdzēja skolotājas Alīna Antāne un Nataļja Ļebedeva. Izrādei mūziku piemeklēja mūzikas skolotāja Jeļena Šakele.

  2.grupas bērni kopā ar skolotāju Tatjanu Barkovsku taisīja afišu un biļetes pasākumam, kā arī atbildēja par biļetes pārdošanu zālē.

  Paši mazāki bērni no 4.grupas kopā ar skolotāju Elvīru Lukšu uztaisīja ziedus aktieriem un uzdāvināja tos izrādes noslēgumā.

  Gribas cerēt, ka katrs šajā procesā guva gandarījuma devu, bet prieks par redzēto skatītājiem bija liels!

 • 22.marts ir Pasaules ūdens diena

  Cik mūsu ikdienā liela nozīme ir ūdenim? Kāpēc tas ir nepieciešams? Kāpēc ūdens jātaupa? Kur mēs ūdeni varam dabūt? Un kā ūdens nonāk pie mums mājās, bērnudārzā - tad, kad atgriežam ūdens krānu? Lai skaidri saprastu, kā tas īsti notiek, šogad mūsu PII “Stārķītis” svinēja ‘Pasaules ūdens dienu’, lai padziļināt izpratni par ūdens resursiem dabā. Aktivitāšu mērķis bija attīstīt bērnu priekšstatus par ūdeni, tā īpašībām un to nozīmi ūdens izmantošanā. Katras grupiņas skolotājas iepazīstināja pirmsskolēnus ar ūdens īpašībām, ūdens nozīmi cilvēka un visas planētas pastāvēšanā, palīdzēja pimsskolēniem saprast, ka ūdens resursu taupīšana un saglabāšana ir vitāli nepieciešama mūsu nākotnei.

 • Meteņi nāk!

  Šodien mūsu pirmsskolas iestādes bērni atvadījās no ziemas un sagaidīja pavasari. Bērni iepazīstinājās ar Meteņu tradīcijām, tautasdziesmām, rotaļām, ticējumiem. Uz svētkiem, kuri notika ārā, bērni atnāca kā ķekatnieki, kuri jautri dejoja, dziedāja dziesmas, rotaļājās. Pasākuma beigās mazie ķekatnieki sadedzināja iepriekš sarakstītās zīmītes ar to, ko grib atstāt pagātnē. Pēc pasākuma grupās bērnus sagaidīja tradicionālais Meteņu cienasts - garšīgas pankūkas.

  Sagatavoja mūzikas skolotāja Jeļena Šakele

 • Draugu diena pirmsskolā

  Kā ikkatru gadu 14.februāris pirmsskolā „Stārķītis” ir Draugu diena. Šogad Draugu dienu grupās svinēja, rīkojot ballītes, kurās tika spēlētas dažādas interesantas spēles, bija dejas un jautrība. Lielu prieku un izbrīnu radīja skolotājas sagatavotais pārsteigums – ziepju burbuļu salūts!

  Lai mīlestība un draudzība pavada mūs arī turpmākajā mācību gadā.