AKTUALITĀTES

 • Ekskursija uz Jaunbūves bibliotēku

  2023. gadā 25. janvārī pirmsskolas izglītības iestādes “Stārķītis” 6-7 gadus vecie audzēkņi devās aizraujošā un izzinošā ceļojumā.

  Šajā dienā savas durvis uz grāmatu pasauli viņiem atvēra Jaunbūves bibliotēka.

  Bērnu nodaļas darbinieki organizēja bērniem bibliotekāro stundu “Soli pa solim līdz grāmatu lasīšanai” ar mērķi iepazīstināt bērnus ar bibliotēkas pakalpojumiem. Bērni uzzināja, kādas grāmatas patīk bibliotēkā mītošajiem dzīvnieciņiem, noklausījās Kristīnas Neimanes pasaku par ezīti un uztaisīja superīgus radošus darbiņus.

  Bērniem ļoti iepatikās Bērnu nodaļa ar rotaļlietām, mīkstiem pufiem un jaunām, skaistām, krāsainām grāmatām.

  Pateicāmies Jaunbūves bibliotēkas darbiniecēm par kopā būšanas laiku un viesmīlību.

  Informāciju sagatavoja: vadītājas vietniece Jeļena Griņeviča

 • Informācija topošajiem pirmklasniekiem un vecākiem

  No 1. februāra Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādēs sāksies nākamo pirmklasnieku reģistrācija

  2023./2024.mācību gadā mācības 1.klasē jāuzsāk bērniem, kuriem 2023.gadā aprit 7 gadi, bet atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības bērns var sākt pamatizglītības apguvi arī 6 gadu vecumā saskaņā ar vecāku (aizbildņu) vēlmēm vai 8 gadu vecumā, pamatojoties uz ģimenes ārsta atzinuma.

  Šogad nākamo pirmklasnieku reģistrācija sāksies 1.februārī plkst.8.00 un pamatreģistrācija ilgs līdz š.g. 28.februāra plkst.16.00. Lai reģistrētu bērnu izglītības iestādē, vecāki (aizbildņi) var izvēlēties sev ērtāko veidu:

  1. Iesniegumu var iesniegt klātienē atbilstoši katras skolas noteiktajai kārtībai:

  o Ierodoties izglītības iestādē klātienē, jāiesniedz iesniegums un jāuzrāda vecāka (aizbildņa) personību apliecinošs dokuments, aizbildnim arī bāriņtiesas lēmums par aizbildniecības faktu.

  o Par reģistrācijas veikšanu vecākam (aizbildnim) uzreiz tiek izsniegts rakstisks apliecinājums.

  2. Iesniegumu var iesniegt attālināti, parakstot to ar drošu e-parakstu un iesūtot uz skolas oficiālo e-pastu:

  o Iesniedzot iesniegumu elektroniski, vecākiem jāņem vērā, ka reģistrēti tiks tikai tie iesniegumi, kas būs saņemti ne agrāk kā 1.februāra plkst.8.00.

  o Lai saņemtu rakstisku apliecinājumu par bērna reģistrēšanu, vecākam (aizbildnim) vienas nedēļas laikā jāierodas izglītības iestādē.

  Vairāk informācijas:

  https://www.daugavpils.lv/pilseta/iedzivotajiem/izglitiba-un-zinatne/zinas/no-1.februara-daugavpils-pilsetas-visparejas-izglitibas-iestades-saksies-nakamo-pirmklasnieku-registracija-23

 • Ziemassvētku radošās darbnīcas kopā ar vecākiem

  Pirmsskolas izglītības iestādes “Stārķītis” skolotājas Elvīra Lukša, Tatjana Barkovska, Nataļja Ļebedeva un Olga Jurča savu grupu bērniem un vecākiem rīkoja radošās Ziemassvētku darbnīcas.

  Šādas darbnīcās ģimenes locekļi kļūst par līdzdalībniekiem pedagoģiskajā procesā. Vecāki, vecvecāki, brāļi un māsas ne tikai vēroja bērnu darbošanos, bet arī paši piedalījās un palīdzēja – grieza, locīja, saskaņoja krāsas un gatavoja Ziemassvētku rotājumus un izrotāja ar glazūru garšīgas piparkūkas.

  Vecāki izteica lielu pateicību un vēlmi turpināt izgatavot interesantas lietas kopā ar bērniem, tādēļ arī pirms Lieldienām skolotājas organizēs radošās darbnīcas un aicinās ģimenes locekļus līdzdarboties.

 • Latvijas dzimšanas diena!

  Agrā rītā mirgojošs

  Saules zelta stars –

  Tā ir mana dzimtene.

  Tā ir mana valsts.

  18. novembris ir mūsu valsts lielākie svētki. Novembrī mēs svinam Latvijas dzimšanas dienu.

  Gatavojoties Latvijas valsts svētkiem, bērni kopā ar skolotājām zīmēja zīmējumus, veidoja valsts simbolikas atribūtus, rotāja iestādes telpas, mācījās dziesmas, dejas un rotaļas. Pasākums veltīts Latvijas valsts svētkiem tika atklāts klausoties Latvijas valsts himnu. Par godu svētkiem bērni dziedāja dziesmas, gāja dejās un rotaļās.

  Lepojamies ar mūsu talantīgiem bērniem! Paldies vecākiem par atbalstu un skolotājiem par ieguldīto darbu!

  Sagatavoja vadītājas vietniece Jeļena Griņeviča