AKTUALITĀTES

 • Olimpiskā diena 2022

  Notikumiem bagāta diena - "Olimpiskā diena 2022"", kura tiek rīkota godinot Starptautiskās Olimpiskās komitejas dibināšanas dienu. Ar devīzi - "100 gadi sportiņā"

  Aktīvi izvingrojāmies pie Olimpiskā vingrojuma kopā ar pirmsskolas skolotāju Ritu Šukeli, divas reizes apskrējām ap dārziņa ēku, izgājām dažādu uzdevumu kontrolpunktus, izdejojāmies un sveicām viens otru.

  Par kustīgu un aktīvu dzīves veidu!!!

  Sagatavoja vadītājas vietniece Jeļena Griņeviča

 • Konkursa rezultāti

  Martā mūsu audzēkņi aktīvi piedalījās lasītāju online konkursā, veltītā Korņeja Čukovska 140. gadadienai. Mēs no sirds apsveicam konkursa uzvarētājus Makaru Bachkou (3.vieta) un Alisi Mihailovu (3.vieta). Vairāk informācijas par konkursa rezultātiem: https://www.russkij-dom.lv/k-cukovska-jubileja-lasitaju-online-konkursa-rezultati.

  Pateicamies audzēkņiem un grupas skolotājām par aktīvu dalību.

  Sagatavoja vadītājas vietniece Jeļena Griņeviča

 • Ciemos pie Saulītes

  22.martā 4.grupas bērniem notika pavasara satikšanas svētki. Bērni kopā ar skolotājām devās ciemos pie Saulītes, lai kopīgi papriecāties par pavasara atnākšanu. Mērķis šim pasākumam bija sniegt pozitīvas svētku emocijas bērniem un turpināt mācīt par pavasara dabas parādībām, tai skaitā par to, ka saulīte sāk spīdēt daudz biežāk un ilgāk. Līdz ar to bērni zīmēja sauli uz molberta, spēlēja aktīvās rotaļās „Saulīte un lietus”, „Saulriets”, zīmēja daudzveidīgas saulītes uz asfalta.

  Sagatavoja vadītājas vietniece Jeļena Griņeviča

 • Mācāmies šķirot atkritumus kopā SIA „AADSO”

  4.martā „ Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācijas” pārstāvis vadīja praktisku nodarbību 1. un 3.grupas bērniem par atkritumu šķirošanu un ļāva līdzdarboties atkritumu šķirošanā. Izrādījās, ka tas nemaz nav viegli.

  Nodarbība sākās ar sarunu par to, kuros konteineros mest šķirotos atkritumus. Piemēram, zilais konteiners paredzēts papīram un kartonam, dzeltenais - plastmasas un metāla atkritumiem, bet zaļais – stiklam. Pēc tam katrs bērns varēja parādīt savas prasmes un jauniegūtas zināšanas gan praktiskā darbībā, gan jautrā stafetē. Nodarbības noslēgumā bērniem bija iespēja uzdot jautājumus, kā arī izteikt savas domas par šķirošanu.

  Katrs nodarbību dalībnieks saņēma speciālu uzlīmi – apliecinājumu, ka pamati atkritumu šķirošanā ir apgūti.

  Daugavpils pilsētas 22. pirmsskolas izglītības iestādes administrācija un grupas skolotajās izsaka pateicību “AADSO” pārstāvim par interesanto un audzinošo nodarbību.

  Sagatavoja vadītājas vietniece Jeļena Griņeviča.