Baltā galdauta svētki

Mūsu valstij ir divas dzimšanas dienas, kuras svinam paši un mācām svinēt bērniem, dziedot himnu, sakot labus vēlējumus, ejot rotaļās un, protams, atbalstot iedibināto tradīciju, klājot galdus ar baltu galdautu. 

Gribam teikt lielu paldies vecākiem, kuri mūs atbalstīja un sagādāja garšīgo cienastu.

Sagatavoja vadītājas vietniece Jeļena Griņeviča