Talkā, talkā, kopā darbu darīsim!

Trešdien, 27. aprīlī Mārīšu grupiņa  sarīkoja Lielo talku. Ar bērniem tika pārrunāts cik svarīgi ir nepiegružot dabu, par to, ka vide ir jākopj, lai pašiem būtu patīkami tajā uzturēties. Pēc tam 'Mārītes' devās uz mežu savākt atkritumus, ko citi bija aiz sevis atstājuši, ka arī bērni grāba lapas un iesēja priedes. Pasākums meža sākas ar iesildīšanos kopā ar jautro rotaļu „Vanagi un vistiņas”. 

Mums visiem ļoti patika šī diena. Čakli kopējā darbā bērnus atbalstīja skolotājas Rita Šukele un Danuta Žurova.

Sagatavoja vadītājas vietniece Jeļena Griņeviča